News

Keep yourself updated with the latest news from the SHS board


SHS - Autumnmeeting
KALLELSE TILL ÅRETS HÖSTMÖTE!

Hej alla SHS-medlemmar! (In English below!)


 Det är dags för årets höstmöte för att hålla igång föreningen samt att välja in den nya styrelsen för
2021!

Det är mycket viktigt att du som medlem deltar på mötet då vi måste ha ett visst antal medlemmar
som deltar för att vi fortsatt ska kunna leverera er ett snabbt och billigt internetalternativ.
Det är även ett fantastiskt tillfälle för dig att ställa frågor, ha kommentarer om vad ni vill att vi fokuserar på
det kommande året och att rösta i de frågor vi har på dagordningen.
Dagordning är inkluderat längre ner.

Datum: 25e November
Plats: SHS - Discord Server: https://discord.gg/UgsfXzY
Tid: 18:00

Vi letar nya, drivna styrelsemedlemmar som kan hjälpa oss fortsätta driva föreningen
Fördelen att vara en del av styrelsen är att ni som aktiva kan påverka vad som ska göras
för att göra nätverket stabilare, billigare, bättre, samt vilka tjänster som vi tillhandahåller för våra medlemmar.

De finns specifika krav för de olika rollerna men generellt är det viktigt att man ska kunna vara
närvarande på möten. Positionerna som finns tillgängliga är:

 • Ordförande
  • Är den som tar de viktiga besluten om vilka punkter som ska röstas igenom samt har
   huvudansvar i föreningen.
 • Kassör
  • Tar hand om vår ekonomi och tar beslut angående budget för inköp.
 • Ledamot
  • Har rösträtt angående de punkter som tas upp på möten. samt ska kunna hjälpa Administratörer med deras uppgifter.
 • Nätverksadministratör
  • Är ansvarig för hårdvaran som finns i lokalerna och i serverrummet. Den är också ansvarig för
   generella internetuppkopplingen ihop med Systemadministratören.
 • Systemadministratör
  • Ansvarar för mjukvara samt tjänster som finns på SHS och ska kunna komma med nya lösningar
   som underlättar arbete med nätet.

Om du är intresserad av någon av ovanstående roller är du välkommen att höra av dig till oss för en närmare diskussion :)
Du gör det enklast att joina vår Discord server och pinga någon i styrelsen - https://discord.gg/UgsfXzY

SHS-styrelsen hoppas att vi ses där!

__________________________________________________________________
Hello all SHS members!

It is time for this year’s autumn meeting so we can keep providing you with a good and affordable


Internet connection as well as choose the board members for 2021!

It is very important that the members participate, because if that doesn’t happen
we won’t be able to continue as an Internet provider. It is also an amazing opportunity
for you to bring your thoughts for what we should focus on this upcoming year, and help vote on the different things we will talk about.
Our agenda is included at the bottom. 
(Which will be in Swedish. Contact us if you have questions about the agenda for this meeting!)


Date: 25th of November
Place: SHS - Discord Server: https://discord.gg/UgsfXzY
Time: 18:00


The SHS-board hopes to see you there!


__________


Dagordning:


 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän och vid omröstning tillika rösträknare
 • Fastställande av tid och plats för justering av årsmötets protokoll
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Mötets behörighet samt stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av en styrelse för nästkommande verksamhetsår
 • Val av en valberedning för nästkommande verksamhetsår
 • Val av en revisor samt en revisorsuppleant förnästkommande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande termin
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommandeverksamhetsåret
 • Behandling av inkomna motioner
 • Planer för 2021
 • Övriga Frågor


Annual meeting 2020

ATTENTION ALL STUDENTS!

On Wednesday the 23rd of September at 18:00 SHS will be holding it's annual meeting.

Please take a moment to answer our brand new survey, the answers will be made public on the meeting: https://forms.gle/CiK6thBiwNk6bGC29

Since matters of great importance concerning your internet connection will be discussed, it is important that you as a member attend.
The meeting will be held in room D105 at HiS.

Unfortunately, since there is an upper limit to how many people that are allowed to be present at the meeting we will deny entry to any people which would make us pass that limit.
But fret not, we will livestream the audio of the meeting on our discord server where you can ask questions but are sadly not allowed to vote.

Here is the link to our discord server: https://discord.gg/UgsfXzY

We will be discussing several points, such as:

 • Annual report from last year
 • Future plans
 • Establishing this year's budget.
 • Voting regarding new members to the board
 • Motions submitted by members.

If you want to bring a motion, you will have to send it to us at least seven (7) days before the meeting, that is 16th of September 2020. Motions should be sent through e-mail to: ordforande@studentnatet.seDagordning Årsmöte 23-09-2020:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän och vid omröstning tillika rösträknare
 • Fastställande av tid och plats för justering av årsmötets protokoll
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Mötets behörighet samt stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Styrelsen 2019 verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar
 • Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt frågan om ansvarsfrihet
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan
 • Inröstning av nya styrelseledamöter
 • Behandling av inkomna motioner
 • Planer för 2020
  • Uppgraderingar av nätverket
  • Kurortens nya byggnad (Ej SHS ansluten)
  • Samarbeten med föreningar
  • Enkätresultat
  • Övrigt

Last day to pay for the membership !!!

If you haven't payed for your membership yet, it's time to do so today!
Have you got this message and you know that you have paid, go to your profile and look
so the payment is registered on your profile. If it's not please contact us during the day!

SHS -Board

Card payment is now back online!

Greetings everyone,

Our new payment system is now online!

So it's time to pay for the autumn semester if you haven't done so already. 

We will as promised extend the spring term so you have an extra week to pay the membership fee before internet access is revoked, the last day to pay will be on Septermber 5th, Saturday next week.

Best regards

SHS - board

Sköcraft Minecraft Server

Membership fee and payment information!

Greetings everyone, as some of you might have noticed we are currently not able to accept card payment as a way to pay for the SHS membership fee, with the reason being that we are changing payment provider as our old one Payex will cease their operations.

Unfortunately we are currently in limbo while we are waiting for the payment provider to do its acceptance test on our implementation, in short: Test, Check, Control and Accept that the new payment implementation is fully functional and following the guidelines. We are not certain when this will be finished.

Because of this new members can't yet pay with card. But we are currently accepting payment through Swish as a temporary solution. To pay with swish you have to write to our Facebook Support. And we will do our best to answer you when we have time. This is a huge overhead to our work so please bear that in mind.

This most likely only affects new members, if you have paid for VT20 (Spring Semester) you will have internet to the last of August as usual. In case we haven't got the payment service verified we will extend the time for VT20 payments to last until the last of September.

We have gotten a few questions about the membership fee and we have completely forgotten to post that the fee is the same as last year which is 500 SEK. So the membership fee for HT20 (Autumn Semester) is 500 SEK and will last until all the way through January 2021.

We will send out information when the card payment is back online and you are able to pay your membership. So no need to be stressed about that you aren't able to pay yet, we will inform everyone one week in advance of when the VT20 membership ends.


Best regards SHS - Board

Last updated 14th of August 2020