News

Keep yourself updated with the latest news from the SHS board


Annual meeting 2021

ATTENTION ALL STUDENTS!

On Wednesday the 31st of March at 18:00 SHS will be holding its annual meeting.

Since matters of great importance concerning your internet connection will be discussed, it is important that you as a member attend.

The meeting will be streamed online via our Discord server (link below) in the voice channel named “Stormöte-stream”.

Discord Link: https://discord.com/invite/UgsfXzY


If you want to bring a motion, you will have to send it to us at least seven (7) days before the meeting, that is 24th of March 2021. Motions should be sent through e-mail to: ordforande@studentnatet.se


Agenda annual general meeting 2021-03-31:

 • Start of meeting
 • Election of meeting chairman
 • Election of meeting secretary
 • Election of two (2) adjusters and vote counters
 • Determination of time and place for adjustment of meeting protocol
 • Establishment and approval of electoral roll
 • Confirmation of the proper announcement of the meeting according to the organization’s bylaws
 • Approval of the agenda
 • Annual report of 2020 as well as result and balance sheet
 • Audit report of 2020 and discharge from responsibility for the board of 2020
 • Establishment of the revision of the organization plan
 • Hearing of received motions
  • Adjustment of time frames for annual meetings in the bylaws
 • Information about a planned extra general meeting this semester
  • Elections of board members
  • Decision about adjustment of bylaws
 • Information from the board
 • General questions from members
 • Ending of meeting


Proposed bylaw revisions:

Kapitel 4 §7

“Föreningen håller årsmöte någon gång under perioden 1 februari till 31 mars. Tid och plats bestäms noggrannare av styrelsen.“ to be changed to  “Föreningen håller årsmöte någon gång under perioden 1 februari till 30 april. Tid och plats bestäms noggrannare av styrelsen.“ By increasing the time frame new boards will have more time to prepare for the annual general meeting as well as avoiding the annual meeting from coinciding with exam weeks. 


Kapitel 4 §10

“Föreningen håller höstmöte någon gång under perioden 1 november till 15 december. Tid och plats bestäms noggrannare av styrelsen.“ to be changed “Föreningen håller höstmöte någon gång under perioden 1 oktober till 15 december. Tid och plats bestäms noggrannare av styrelsen.” This will give the board a greater time frame to host the autumn general meeting. 


Last updated 17th of March 2021
SHS - Autumnmeeting
KALLELSE TILL ÅRETS HÖSTMÖTE!

Hej alla SHS-medlemmar! (In English below!)


 Det är dags för årets höstmöte för att hålla igång föreningen samt att välja in den nya styrelsen för
2021!

Det är mycket viktigt att du som medlem deltar på mötet då vi måste ha ett visst antal medlemmar
som deltar för att vi fortsatt ska kunna leverera er ett snabbt och billigt internetalternativ.
Det är även ett fantastiskt tillfälle för dig att ställa frågor, ha kommentarer om vad ni vill att vi fokuserar på
det kommande året och att rösta i de frågor vi har på dagordningen.
Dagordning är inkluderat längre ner.

Datum: 25e November
Plats: SHS - Discord Server: https://discord.gg/UgsfXzY
Tid: 18:00

Vi letar nya, drivna styrelsemedlemmar som kan hjälpa oss fortsätta driva föreningen
Fördelen att vara en del av styrelsen är att ni som aktiva kan påverka vad som ska göras
för att göra nätverket stabilare, billigare, bättre, samt vilka tjänster som vi tillhandahåller för våra medlemmar.

De finns specifika krav för de olika rollerna men generellt är det viktigt att man ska kunna vara
närvarande på möten. Positionerna som finns tillgängliga är:

 • Ordförande
  • Är den som tar de viktiga besluten om vilka punkter som ska röstas igenom samt har
   huvudansvar i föreningen.
 • Kassör
  • Tar hand om vår ekonomi och tar beslut angående budget för inköp.
 • Ledamot
  • Har rösträtt angående de punkter som tas upp på möten. samt ska kunna hjälpa Administratörer med deras uppgifter.
 • Nätverksadministratör
  • Är ansvarig för hårdvaran som finns i lokalerna och i serverrummet. Den är också ansvarig för
   generella internetuppkopplingen ihop med Systemadministratören.
 • Systemadministratör
  • Ansvarar för mjukvara samt tjänster som finns på SHS och ska kunna komma med nya lösningar
   som underlättar arbete med nätet.

Om du är intresserad av någon av ovanstående roller är du välkommen att höra av dig till oss för en närmare diskussion :)
Du gör det enklast att joina vår Discord server och pinga någon i styrelsen - https://discord.gg/UgsfXzY

SHS-styrelsen hoppas att vi ses där!

__________________________________________________________________
Hello all SHS members!

It is time for this year’s autumn meeting so we can keep providing you with a good and affordable


Internet connection as well as choose the board members for 2021!

It is very important that the members participate, because if that doesn’t happen
we won’t be able to continue as an Internet provider. It is also an amazing opportunity
for you to bring your thoughts for what we should focus on this upcoming year, and help vote on the different things we will talk about.
Our agenda is included at the bottom. 
(Which will be in Swedish. Contact us if you have questions about the agenda for this meeting!)


Date: 25th of November
Place: SHS - Discord Server: https://discord.gg/UgsfXzY
Time: 18:00


The SHS-board hopes to see you there!


__________


Dagordning:


 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän och vid omröstning tillika rösträknare
 • Fastställande av tid och plats för justering av årsmötets protokoll
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Mötets behörighet samt stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av en styrelse för nästkommande verksamhetsår
 • Val av en valberedning för nästkommande verksamhetsår
 • Val av en revisor samt en revisorsuppleant förnästkommande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande termin
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommandeverksamhetsåret
 • Behandling av inkomna motioner
 • Planer för 2021
 • Övriga Frågor


Annual meeting 2020

ATTENTION ALL STUDENTS!

On Wednesday the 23rd of September at 18:00 SHS will be holding it's annual meeting.

Please take a moment to answer our brand new survey, the answers will be made public on the meeting: https://forms.gle/CiK6thBiwNk6bGC29

Since matters of great importance concerning your internet connection will be discussed, it is important that you as a member attend.
The meeting will be held in room D105 at HiS.

Unfortunately, since there is an upper limit to how many people that are allowed to be present at the meeting we will deny entry to any people which would make us pass that limit.
But fret not, we will livestream the audio of the meeting on our discord server where you can ask questions but are sadly not allowed to vote.

Here is the link to our discord server: https://discord.gg/UgsfXzY

We will be discussing several points, such as:

 • Annual report from last year
 • Future plans
 • Establishing this year's budget.
 • Voting regarding new members to the board
 • Motions submitted by members.

If you want to bring a motion, you will have to send it to us at least seven (7) days before the meeting, that is 16th of September 2020. Motions should be sent through e-mail to: ordforande@studentnatet.seDagordning Årsmöte 23-09-2020:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän och vid omröstning tillika rösträknare
 • Fastställande av tid och plats för justering av årsmötets protokoll
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Mötets behörighet samt stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Styrelsen 2019 verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar
 • Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt frågan om ansvarsfrihet
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan
 • Inröstning av nya styrelseledamöter
 • Behandling av inkomna motioner
 • Planer för 2020
  • Uppgraderingar av nätverket
  • Kurortens nya byggnad (Ej SHS ansluten)
  • Samarbeten med föreningar
  • Enkätresultat
  • Övrigt